Aktivity
Symetrial SK

Prijaté zo Svetla 
dňa 10.2.2018

Ako prijímam ...


        
Uvedené prijatia sa mi dostávajú vo forme obrazov, prípadne písomných alebo hlasových odkazov. Prijímam ich v bdelom stave pri uvoľnenom tele a pokojnej mysli. Nie sú vynútené nasilu, ale vždy im predchádza prirodzené vnuknutie. Potom som už len vedený vlastným cítením, pričom môj vnútorný hlas mi našepkáva čo a ako mám urobiť.
 
Sú to moje osobné prežitia, o ktoré sa veľmi rád podelím s každým, koho poskytnuté informácie oslovia a prispejú tak k jeho duchovnému napredovaniu.

Je na každom jednotlivcovi ako uvedené informácie prijíma a ako s nimi nakladá. Sami si vytvárame náš vlastný názor, ktorého rozdielnosť zodpovedá našim nadobudnutým vedomostiam a duchovnej vyspelosti.


Iba to, čo v nás skutočne ožije je pravdivé a dostane sa mu prílivu sily zo Svetla.


Prijaté zo Svetla 
dňa 22.7.2018
Prijaté zo Svetla 
dňa 20.9.2018


Prijaté zo Svetla
"Ako prijímam ..."

SK
CZ
RU
HU
DE
EN